Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Για το σενάριο στη Λογοτεχνία

Για την ομάδα που κάνει το σενάριο στη Λογοτεχνία βρήμα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή με θέμα: Στηρίζουν την ελληνική οικονομία οι μετανάστες. Περιλαμβάνει και βίντεο με συνεντεύξεις της Βάλιας Αρανίτου, Λέκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης, τμ. Πολιτικών Επιστημών. Μπορούμε να βάλουμε μια ομάδα να ασχοληθεί με τη συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού των χωρών υποδοχής τους. (ΔΕΠΠΣ νεοελληνικής λογοτεχνίας στο γυμνάσιο, σελ 70)

Το ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
και τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα τα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: